مزوبوتاکس یکی از روش های مؤثر و کمتر تهاجمی برای کاهش چین و چروک پوست ، منافذباز ، ترشح چربی و تعریق پوست صورت  است که امروزه فراگیر شده است. اگر به دنبال فلج شدن عضله از طریق بوتاکس نیستید، مزوبوتاکس روش جایگزین مناسبی است. در کلینیک دکتر قانعی تزریق مزوبوتاکس به عنوان یکی از روش های جوانسازی برای افرادی که از آن سود می برند ، انجام می شود.

بوتاکس و مزوبوتاکس